Complete unburdening of logistics for a competitive price
Urgent delivery? -   INLExpress

INL CARGO B.V. PRIVACY VERKLARING

Ingangsdatum: 19-10-2018

Via deze verklaring maken we kenbaar welk informatiebeleid INL Cargo hanteert. Dit heeft betrekking op het soort gegevens dat INL Cargo verzameld en op welke manier deze informatie gebruikt of uitgewisseld wordt. INL Cargo behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het kan worden aangepast indien daar aanleiding voor is. Bezoekt u daarom regelmatig dit statement voor de laatste versie.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Tevens biedt onze website de mogelijkheid om uw gegevens achter te laten. Dit kan het geval zijn als u met ons wilt communiceren of als u een leverancier of business partner van ons bent.

Ook is het mogelijk dat we uw gegevens ontvangen via de email of telefonisch om contact met u te onderhouden als leverancier of afnemer.

Indien u bij INL Cargo solliciteert of reageert op een vacature die al dan niet op de website van INL Cargo is geplaatst kan het zijn dat u gegevens over uzelf verstrekt. Wij kunnen deze gegevens overal binnen INL Cargo gebruiken om de sollicitatie of reactie te behandelen. Deze gegevens zullen nooit met derden buiten INL Cargo worden gedeeld behoudens de gevallen waarbij vermeld is dat een derde partij betrokken is in het wervingsproces.

Doel verwerking

Wij registreren persoonsgegevens om contact met u te hebben. Dit kan gebeuren in het geval wij diensten van u afnemen of diensten aan u leveren. Wij kunnen contact met u hebben als voorbereiding van de dienst, als ondersteuning tijdens de levering of juist ter afhandeling.

Daarnaast kan INL Cargo u benaderen rondom relevante activiteiten, producten of diensten van INL Cargo of gelieerde ondernemingen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of als u uw toestemming van het gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer wilt intrekken kunt u dit schriftelijk doorgeven aan:

INL Cargo B.V.
Robertus Nurksweg 15
2033 AA Haarlem
Nederland
of via Info@inlcargo.com

Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld behoudens het geval dat:

  • Dit nodig is in verband met de uitvoering van de dienst die aan u leveren, of dat
  • dit van rechtswege van INL Cargo wordt verlangd, bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak of een gerechtelijk bevel.

Automatische verzameling van gegevens op de website gebeurd uitsluitend ter analyse en verbetering van website gebruikt.

Beveiliging

INL Cargo wil voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Daarom wordt gebruik gemaakt van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

INL Cargo bewaard uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt of zolang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren.

Vragen over uw gegevens

Mocht u een vraag hebben over deze Privacy verklaring of de benadeling van uw gegevens door INL Cargo dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@inlcargo.com

U kunt ook contact met ons opnemen per post:

INL Cargo B.V.
Robertus Nurksweg 15
2033 AA Haarlem
Nederland

 

The latest logistics news delivered to your mailbox

Receive more information about the experiences and a demo about what INL Cargo can do for you.
Webdesign & development by: Dunico websites en reclame.
menuarrow-right